Lesnika

BON21

Obveščamo vas, da lahko tudi pri nas koristite – BON21.

Za koriščenje bona potrebujete:

  • Obvezno:

Identifikacijski dokument oz. kopijo identifikacijskega dokumenta (ta dokument ni obvezen za prenosnika bona, npr. vnuk, ki mu je babica prenesla bon, ne potrebuje fotokopije babičinega identifikacijskega dokumenta).

Izpolnjen obrazec Potrditev unovčitve bona (Priloga 1 – BON21).


  • Opcijsko:

Če ima upravičenec preneseni bon: izpolnjeno Izjavo upravičenca o prenosu bona (Priloga 3 – BON21)

Če upravičenec unovčuje bon drugega upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika ali skrbnika: izpolnjeno Izjavo zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi (Priloga 2 – BON21).


Najmanjša vrednost koriščenja bona je 50 evrov!

Se vidimo.

Vir: https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_bon_in_bon21/